Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

583. Położenie ciała. Przemieszczenie ciała.

Kinematyka - opis ruchu ciała. Położenie ciała. Przemieszczenie ciała.


Kinematyka - opis ruchu ciała.
Model punktu materialnego - ciało punktowe.
Układ odniesienia.
Układ współrzędnych.
Jednostki długości.
Układ kartezjański prostokątny.
Położenie ciała.
Zmiana położenia ciała.
Wektor położenia.
Współrzędne wektora.
Wektor przemieszczenia ciała.
Współrzędne wektora zmiany położenia ciała.
Delta jako symbol przyrostu (zmiany).


Zadanie


Znane są wektory położenia ciała punktowego w dwóch kolejnych chwilach czasu.

Obliczyć wektor przemieszczenia.
Obliczyć wartość tego wektora (długość wektora przemieszczenia).

Rozwiązanie


1.

(20kB) Kinematyka - opis ruchu ciała. Położenie ciała. Przemieszczenie ciała.
2.

(25kB) Kinematyka - opis ruchu ciała. Położenie ciała. Przemieszczenie ciała.

3.

(26kB) Kinematyka - opis ruchu ciała. Położenie ciała. Przemieszczenie ciała.

Więcej zadań z mechaniki (ruch, siły, energia, praca, tarcie)
patrz

9000. Spis zadań z mechaniki

583.3-2009.05.30Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt