Strona główna na telefon

600. Prawo Archimedesa

Zadanie
Drewniany sześcian o krawędzi a i o gęstości ro z zamocowanym ciężarkiem stalowym pływa całkowicie zanurzony w wodzie.

Jaka masę ma ciężarek?

Pojęcia wykorzystywane w rozwiązaniu zadania

Dynamika - dział mechaniki,

Statyka - dział mechaniki o ciałach w spoczynku,

hydrostatyka - statyka cieczy i w cieczach,

prawo Archimedesa - siła, z jaką ciecz działa na ciało zanurzone w tej cieczy,

pierwsza zasada dynamiki Newtona - definicja układu inercjalnego,

zasady dynamiki - zespół praw opisujących zachowanie się ciał pod wpływem działających sił w układach inercjalnych,

równowaga sił - warunek spoczynku ciała lub ruchu jednostajnego,

siła wyporu - siła z jaką ciecz działa na ciało zanurzone w tej cieczy (prawo Archimedesa)


ATOM,       Mechanika,      optyka,      grawitacja,    Elektrostatyka,    Magnetyzm, Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,     RUCH PO OKRĘGU,  Dynamika,  


Zadanie


Drewniany sześcian o krawędzi ai o gęstości ro z zamocowanym ciężarkiem stalowym pływa całkowicie zanurzony w wodzie.

Jaka masę ma ciężarek?

Rozwiązanie

Prawo Archimedesa - wartość siły wyporu jest równa wartości ciężaru cieczy wypartej przez zanurzoną objętość ciała.

1.
W cieczy zanurzony jest drewniany klocek i stalowy obciążnik.

(34kB) Prawo Archimedesa


2.
Układ jest całkowicie zanurzony - czyli wypadkowa siła działająca na ten układ jest równa zero.

Równoważyć się muszą siła ciężaru i siła wyporu.

(24kB) Prawo Archimedesa


Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym


Ancient Rome - po angielsku


Starożytny Egipt


Starożytna Grecja


Ancient Greece - po angielsku

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?