Strona na telefon

Zadanie - przepływ ciepła

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut.

Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów.

Jakim napięciem U zasilany był czajnik?

Straty energii pomijamy - zakładamy brak wymiany ciepła z otoczeniem.

Zastosujemy zasadę zachowania energii w układzie grzałka-woda.

Takie zastosowanie zasady zachowania energii nazywamy bilansem cieplnym.

Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza.

Wiele zadań z fizyki dotyczy ilości ciepła potrzebnego do uzyskania określonego stanu ciała.

Przykład rozwiązanego zadania

Kilka innych zadań z termodynamiki

Jednym z nich jest ogrzewanie wody do momentu wrzenia.

Zadanie - przepływ ciepła


Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut.

Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów.

Jakim napięciem U zasilany był czajnik?

Straty energii pomijamy - zakładamy brak wymiany ciepła z otoczeniem.

Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza.

Spis etapów rozwiązania


Dane i szukane

Co znamy, co trzeba obliczyć?

Analiza zjawiska i prawa

Co się dzieje w zadaniu, jakie wykorzystać wzory?

Przekształcenia wzoru

Co zrobić z podanymi wzorami?

Końcowy wzór i podstawienie danych

Końcowy wzór i podstawienie danych

Sprawdzenie jednostek

Sprawdzenie jednostek
Termodynamika to inaczej nauka o procesach cieplnych.

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka, MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,    

Zadanie


Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut.

Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów.

Jakim napięciem U zasilany był czajnik?

Straty energii pomijamy.

Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza.

Rozwiązanie


Dane

1. Dane i szukane


Dane i szukane Dalej - co się dzieje w zadaniu, jakie trzeba wykorzystać wzory?
Powrót do spisu etapów rozwiązania
Analiza zjawiska i prawa

2. Analiza zjawiska i prawa.


Dane i szukane

Praca prądu elektrycznego równa jest energii pobranej przez wodę (ciepło pobrane).

Ciepło pobrane przez wodę to iloczyn ciepła właściwego wody, masy wody i przyrostu temperatury.

Praca prądu elektrycznego to iloczyn napięcia przyłożonego do grzejnika, natężenia prądu płynącego przez grzejnik i czasu przepływu prądu.

Natężenie prądu równe jest ilorazowi napięcia przez oporność.

Co zrobić z podanymi wzorami?

Powrót do spisu etapów rozwiązania

3. Przekształcenia wzoru


Dane i szukane Powrót do spisu etapów rozwiązania

4. Końcowy wzór i podstawienie danych.


Dane i szukane Powrót do spisu etapów rozwiązania
Wynik końcowy

Sprawdzenie jednostek

7. Sprawdzenie jednostek.


Sprawdzenie jednostek


Powrót do spisu etapów rozwiązania

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?


Oto kilka przydatnych linków
Starożytny Rzym
Ancient Rome - po angielsku
Starożytny Egipt
Starożytna Grecja
Ancient Greece - po angielsku
ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka, MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm, Rzuty,    

Inne zadania z termodynamiki


W zbiorniku o pojemności 1 metr sześcienny znajduje się jeden milion atomów helu.
Temperatura gazu jest równa 300 kelwinów.


W zbiorniku znajdują się dwa mole gazu doskonałego. Obliczyć energię wewnętrzną tego gazu. Temperatura gazu jest równa 300 kelwinów.

Obliczyć ilość energii potrzebnej do ogrzania 2kg wody od temperatury 10oC do temperatury wrzenia.