9000. Mechanika - spis rozwiązanych zadań
2021-09-23

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Wersja na komputer

Obserwacje astronomiczne - kąt widzenia

Ruch w jednorodnym polu grawitacyjnym - "a przeszkodami"

Zadanie 2

Prawo powszechnej grawitacji - wartość siły grawitacyjnego oddziaływania Ziemia-Księżyc

Zadanie 3

Siła grawitacyjnego oddziaływania Ziemia-Księżyc

Zadanie 13

Szybkości w przyrodzie

Zadanie 22 - kinematyka

22. Rzut poziomy w jednorodnym, stałym polu grawitacyjnym

Zadanie 223 - grawitacja

223. Ruch satelity Ziemi

Zadanie 229

229. Pole grawitacyjne centralne - ruch satelity w grawitacyjnym polu centralnym

Zadanie 240 - kinematyka

240. Ruch prostoliniowy jednostajnie opóźniony

Zadanie 244 - kinematyka

244. Ruch prostoliniowy jednostajny - ruch względem różnych układów odniesienia

Zadanie 286 - kinematyka

Ruch prostoliniowy jednostajny - ruch względem różnych układów odniesienia

Zadanie 309 - kinematyka

Ruch po okręgu

Zadanie 316 - dynamika

316. Prawo powszechnego ciążenia - dla dwóch mas tysiąctonowych

Zadanie 317 - kinematyka

317. Spadek swobodny ciała w jednorodnym polu grawitacyjnym

Zadanie 326 - kinematyka

326. Rzut ukośny w dół w jednorodnym polu grawitacyjnym

Zadanie 327 - kinematyka

327. Prędkość liniowa w ruchu jednostajnym po okręgu

Zadanie 331 - kinematyka

331. Opozycja planet - szczególny przykład zastosowania ruchu jednostajnego po okręgu.

Zadanie 332 - dynamika

332. Masa Ziemi. Gęstość Ziemi - wykorzystanie prawa grawitacji Newtona

Zadanie 332 - grawitacja

332. Obliczenie masy i gęstości Ziemi - zastosowanie prawaz powszechnej grawitacji Newtona

Zadanie 334 - dynamika

334. Natężenie pola grawitacyjnego - zastosowanie prawa grawitacji Newtona

Zadanie 337 - kinematyka

337. Szybkość średnia - ruch jednostajny na dwóch odcinkach drogi

Zadanie 338 - dynamika

338. Prędkość na orbicie kołowej. Pierwsza prędkość kosmiczna - zastosowanie prawa grawitacji Newtona

Zadanie 338

338. Prędkość na orbicie kołowej. Pierwsza prędkość kosmiczna - zastosowanie prawaz powszechnej grawitacji Newtona

Zadanie 339 - kinematyka

339. Skrócenie relatywistyczne długości - elementy szczególnej teorii względności

Zadanie 343 - kinematyka

343. Kinematyka - spis

Zadanie 344 - dynamika

344. Pęd jako wielkość opisująca poruszające się ciało

Zadanie 346 - dynamika

346. Ruch prostoliniowy jednostajnie opóźniony

Zadanie 353 - dynamika

353. Satelita Ziemi - ruch pod wpływem pola grawitacyjnego centralnego

Zadanie 354 - dynamika

354. Prawa Keplera

Zadanie 355 - dynamika

355. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Zadanie 356

356. Dynamika - spis stron

Zadanie 432

432. Strony z zadaniami z kinematyki

Zadanie 446 - grawitacja

446. Satelita geostacjonarny

Zadanie 506

506. Jednostki prędkości i ich zamiana

14. Mechanika. Kinematyka. Dynamika.

Zadanie 309 - kinematyka

309. Zastosowania własności ruchu po okręgu

Zadanie 327

327. Ruch jednostajny po okręgu. Prędkość liniowa w ruchu po okręgu

Zadanie 3 - grawitacja

3. Siła grawitacji Ziemia-Księżyc

Zadanie 328

328. Ruch drgający. Oscylator harmoniczny - wersja na telefon

9014. Spis zadań z mechaniki

Zadanie 447 - grawitacja

447. Siła grawitacji i ruch planet

Zadanie 442 - grawitacja

442. Siła grawitacji i planetoida

Zadanie 446 - grawitacja

446. Satelita geostacjonarny - wersja na telefon

Zadanie 23

23. Prędkość średnia

Zadanie 545

545. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony - wersja na telefon

Zadanie 449 - grawitacja

449. Praca mechaniczna

Zadanie 504 - dynamika

504. Pędowa postać drugiej zasady dynamiki

Zadanie 286 - kinematyka

286. Kinematyka. Względność ruchu, względność prędkości ruchu

Zadanie 2 - grawitacja

2. Prawo powszechnej grawitacji

Zadanie 11 - dynamika

11. Ruch z tarciem

Zadanie 44

44. Dynamika. Ruch z tarciem

Zadanie 45 - grawitacja

45. Ciężar ciała na obracającej się planecie

Zadanie 46

046. Dynamika. Praca, moc, energia

Zadanie 99

099. Dynamika. Zasada zachowania pędu

Zadanie 120

120. Ruch z tarciem

Zadanie 140 - kinematyka

140. Ruch przyspieszony

Zadanie 145

145. Ruch jednostajnie opóźniony

Zadanie 149

149. Ruch na równi pochyłej

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Zadanie 151 - grawitacja

151. Przyspieszenie ziemskie

Zadanie 152 - grawitacja

152. Przyspieszenie grawitacyjne ziemskie

209. Spis stron z ruchu

Zadanie 155

155. Energia wiatru

Zadanie 160 - kinematyka

160. Ruch płaski

Zadanie 161 - grawitacja

161. Natężenie pola grawitacyjnego

Zadanie 162 - grawitacja

162. Natężenie pola grawitacyjnego

Zadanie 169 - grawitacja

169. Energia potencjalna satelity Ziemi

Zadanie 170

170. Siła wyporu

Zadanie 172

172. Energia potencjalna grawitacyjna

Zadanie 173

173. Rzut ukośny

Zadanie 175

175. Energia mechaniczna

Zadanie 176

176. Energia mechaniczna

Zadanie 178

178. Równoważenie się sił

Zadanie 179

179. Energia mechaniczna w polu grawitacyjnym

Zadanie 180 - dynamika

180. Energia mechaniczna w polu grawitacyjnym

Zadanie 181

181. Energia mechaniczna w polu grawitacyjnym

Zadanie 182

182. Energia mechaniczna w polu grawitacyjnym

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Zadanie 183

183. Składanie i rozkładanie sił

Zadanie 184

184. Energia potencjalna grawitacyjna

Zadanie 192 - grawitacja

192. Siły grawitacyjnego oddziaływania

Zadanie 193 - grawitacja

193. Siły grawitacyjnego oddziaływania

Zadanie 197

197. Pierwsza zasada dynamiki

Zadanie 200

200. Spadek swobodny

Zadanie 201 - kinematyka

201. Szybkość średnia

Zadanie 202 - kinematyka

202. Szybkość średnia

Zadanie 205 - kinematyka

205. Szybkość średnia

Zadanie 207 - dynamika

207. Spadek swobodny

Zadanie 208 - dynamika

208. Zderzenia sprężyste

Zadanie 210 - dynamika

210. Spadek swobodny

Zadanie 211 - dynamika

211. Spadek swobodny

Zadanie 212 - dynamika

212. Spadek swobodny

Zadanie 220 - dynamika

220. Satelita Ziemi - prędkość i energia

Zadanie 222 - dynamika

222. Sztuczny satelita Ziemi - prędkość

Zadanie 223 - dynamika

223. Ruch satelity Ziemi

Zadanie 225 - dynamika

225. Pole grawitacyjne jednorodne

Zadanie 229 - dynamika

229. Pole grawitacyjne centralne

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Zadanie 230 - kinematyka

230. Względność ruchu

Zadanie 231 - kinematyka

231.Względność ruchu

Zadanie 232 - kinematyka

232. Względność ruchu

Zadanie 233 - kinematyka

233. Szybkość średnia

Zadanie 236 - kinematyka

236. Składanie ruchów

Zadanie 237

237. Zasada zachowania energii mechanicznej

Zadanie 238

238. Trzecie prawo Keplera

Zadanie 239 - kinematyka

Pocisk grzęźnie w desce po przebyciu odległości d.
Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.
Obliczyć przyspieszenie (opóźnienie) pocisku w desce i czas ruchu w desce.
239. Ruch opóźniony

Zadanie 240

Pocisk o grzęźnie w desce po przebyciu odległości d=5 cm.
Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością początkową v0=400m/s.
Obliczyć czas ruchu pocisku w desce i przyspieszenie (opóźnienie) pocisku w desce.
Przyjąć odpowiednie założenia dotyczące ruchu pocisku.
240. Ruch opóźniony

Zadanie 241 - dynamika

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d.
Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.
Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce.
241. Ruch opóźniony

Zadanie 242 - dynamika

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.
Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce.
242. Ruch opóźniony

Zadanie 243 - dynamika

Pocisk o masie 10 g grzęźnie w desce po przebyciu odległości 5 cm.
Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością 400 m/s.
Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce i wartość opóźnienia.
243. Ruch opóźniony

Zadanie 244 - kinematyka

Z miejscowości A wyrusza samochód i jedzie ze średnią szybkością v.
Po pewnym czasie w tym samym kierunku wyrusza drugi samochód ze średnią szybkością u (większą niż pierwszy samochód).
Po jakim czasie drugi samochód dogoni pierwszy?
W jakiej odległości od miejscowości A to nastąpi?
244. Ruch prostoliniowy

Zadanie 245 - dynamika

Dlaczego w zagadnieniach dotyczących budowy atomu pomijamy oddziaływania grawitacyjne?
Ile razy siła oddziaływania elektrostatycznego jest większa od siły oddziaływania grawitacyjnego w atomie wodoru?
245. Oddziaływania grawitacyjne i elektromagnetyczne

Zadanie 246 - dynamika

Wózek popchnięty został pod górkę z prędkością 10 m/s. Wjechał na wysokość 4,5 m.
Jaka była prędkość wózka gdy stoczył się powrotem do podnóża góry?
246. Zasada zachowania energii

Zadanie 247 - kinematyka

W kierunku Ziemi leci rakieta z szybkością 0,7c. W pewnym momencie z rakiety wystrzelono pocisk. Szybkość pocisku względem rakiety wynosi 0,7c.
Z jaką szybkością pocisk zbliża się do Ziemi?
247. Teoria względność (szczególna)

Zadanie 248 - kinematyka

Jak obliczyć odległość Ziemi od Słońca?
248. Ruch Ziemi wokół Słońca

Zadani 249 - kinematyka

Z lufy sztucera o długości 64 cm=0,64 m wylatuje pocisk z prędkością 600 m/s.
Jak długo pocisk przelatywał przez lufę?
249. Ruch przyspieszony

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Zadanie 251 - kinematyka

Obliczyć czas jazdy autobus z miejscowości A do miejscowości B, jeżeli w ciągu 5s przejeżdża on planowo średnio drogę 80m.
Dana jest odległość miedzy miejscowościami l=180km.
251. Szybkość średnia

Zadanie 252 - kinematyka

Dwa pojazdy wyruszają z tego samego miejsca. Pojazdy te poruszają się po prostych prostopadłych do siebie trasach.
Z jaką szybkością oddalają się od siebie te pojazdy?
252. Ruch płaski

Zadanie 253 - kinematyka

Szybkość średnia w ruchu jednowymiarowym
Chłopiec zmierzył odległość ze szkoły do domu krokami. Otrzymał wynik - n kroków.
Czas zmierzył zegarkiem i otrzymał wynik w minutach i sekundach - t.
Z jaką średnią szybkością szedł ze szkoły do domu?
253. Szybkość średnia

Zadanie 254 - kinematyka

Rozpatrzmy ruch samochodu stale w tę samą stronę. Niech samochód w chwili początkowej stoi w wybranym punkcie - nasze zero.
Następnie samochód rusza i rozpędza się - czas zaczęliśmy mierzyć w chwili rozpoczęcia ruchu (prędkość była jeszcze zerowa).
Samochód rozpędza się przez czas t i uzyskuje szybkość (prędkość) chwilową (wskazywaną przez szybkościomierz w samochodzie) v.
Jakie było średnie przyspieszenie samochodu?
Jak obliczyć drogę samochodu w czasie rozpędzania się?
254. Przyspieszenie średnie

Zadanie 258 - kinematyka

Biegacz biegnie z szybkością 15 km/h, żółw porusza się z szybkością 1m/min.
Po jakim czasie biegacz dogoni żółwia, jeśli w chwili początkowej znajdował się 200m za nim?
Jaka drogę przebędzie w tym czasie żółw?
258. Prędkość i droga ruchu

Zadanie 259 - kinematyka

Ciało rusza z miejsca i porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Narysować wykres zależności drogi od czasu.
259. droga ruchu

Zadanie 260 - kinematyka

Ciało rusza z punktu 4m i porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.
Narysować wykres zależności położenia ciała od czasu.
Prędkość początkowa jest równa zero. Przyspieszenie ma zwrot dodatni osi x-ów. Czas mierzymy od chwili zero. Przyrosty czasu przyjmujemy 0,1s. Położenie będziemy wyznaczać z dokładnością do 0,1m.
260. Wykres drogi ruchu

Zadanie 261 - dynamika

Wózek o masie M porusza się ze stałą poziomą prędkością v. W pewnej chwili na wózek spada pionowo kamień o masie m.
Jaka będzie prędkość układu wózek-kamień?
261. Zasada zachowania pędu

Zadanie 262 - dynamika

Okres obiegu pewnej planety wokół Słońca wynosi T. Mimośród elipsy - orbity tej planety wynosi 0,02.
262. Prawa Keplera

Zadanie 263 - kinematyka

Kierowca jadąc z Warszawy do Rzeszowa przez pierwszą połowę trasy utrzymywał prędkość 50km/h, a przez drugą połowę trasy 70 km/h.
Wracając do Warszawy połowę czasu jazdy jechał z prędkością 50km/h, a drugą połowę czasu jechał z prędkością 70km/h.
Jaka była prędkość średnia jazdy z Warszawy do Rzeszowa, a jaka z Rzeszowa do Warszawy?
263. Szybkość średnia

Zadanie 264 - kinematyka

Pociąg osobowy wyjeżdża z Ełku o godzinie 17:12. W Białymstoku jest o 18:53.
W dalszą drogę do Warszawy wyrusza o 19:05.
Na dworcu Warszawa Centralna jest o 21:30.
Podane dane są informacjami z rozkładu jazdy pociągów. Dalej zakładamy, że pociąg jedzie zgodnie z tymi informacjami.
Długość trasy z Ełku do Białegostoku jest równa 104km, z Ełku do Warszawy zaś - 288km.
1) Jaka jest prędkość średnia jazdy z Ełku do Białegostoku?
2) Jaka jest prędkość średnia jazdy z Białegostoku do Warszawy?
3) Jaka jest prędkość średnia jazdy (prędkość podróżna) z Ełku do Warszawy?
4) Jaka jest prędkość średnia pociągu na trasie z Ełku do Warszawy?
264. Szybkość średnia

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Zadanie 265 - kinematyka

Pociąg osobowy wyjeżdża z Ełku o godzinie 5:42, w Białymstoku jest o 7:23. W dalszą drogę do Warszawy trzeba jechać pociągiem pospiesznym, który wyrusza o 8:05. Na dworcu Warszawa Centralna jest o 10:29. Podane dane są informacjami z rozkładu jazdy pociągów. Dalej zakładamy, że pociąg jedzie zgodnie z tymi informacjami. Długość trasy z Ełku do Białegostoku jest równa 104 km, z Ełku do Warszawy zaś - 288 km.
1) Jaka jest prędkość średnia jazdy z Ełku do Białegostoku?
2) Jaka jest prędkość średnia jazdy z Białegostoku do Warszawy?
3) Jaka jest prędkość średnia jazdy (prędkość podróżna) z Ełku do Warszawy?
4) Jaka jest prędkość średnia pociągu na trasie z Ełku do Warszawy?
265. Szybkość średnia

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Zadanie 266 - dynamika

Wyobraźmy sobie planetę na której równiku ciało ma ciężar 2 razy mniejszy niż na biegunie. Gęstość planety jest znana.
Wyznaczyć okres obrotu planety dookoła własnej osi.
266. Ciężar ciała

Zadanie 267

Satelita na orbicie kołowej o promieniu R ma prędkość spełniającą warunek - przyspieszenie dośrodkowe jest równe natężeniu pola grawitacyjnego dla tego promienia orbity.
267. Satelita - strony

Zadanie 268

Z pojazdu kosmicznego poruszającego się z prędkością 0,60c względem układu odniesienia znajdującego się w spoczynku wystrzeliwane są cząstki w kierunku ruchu pojazdu, z prędkością równą 0,70c względem pojazdu kosmicznego.
Obliczyć prędkość cząstki względem nieruchomego układu odniesienia:
1) mierzoną w oparciu o mechanikę relatywistyczną,
2) mierzoną w oparciu o mechanikę klasyczną.
268. Relatywistyczna mechanika

Zadanie 269 - kinematyka

Ciało porusza się po linii prostej z punktu A do punktu B, odległego o 20 m, z prędkością 2,0 m/s. Wracając z punktu B do punktu A miała prędkość 2,5 m/s.
Obliczyć prędkość średnią i szybkość średnią w tym ruchu.
269. Prędkość i szybkość średnia

Zadanie 272 - kinematyka

W czasie 7 sekund ciało przebyło drogę 70 m a w ciągu 14 sekund 240 m.
Jaką prędkość miało to ciało podczas ruchu?
272. Prędkość i szybkość średnia

Zadanie 273 - kinematyka

Samolot leci po linii prostej z punktu A do punktu B z prędkością średnią v=900 km/h a z punktu B do punktu A (również po linii prostej) ze średnią prędkością u=1260 km/h.
1. Jaka jest średnia prędkość tego samolotu na całej trasie?
2. Jaka jest średnia szybkość samolotu na całej trasie?
273. Prędkość i szybkość średnia

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Zadanie 280

Ciało o stałej masie m spoczywające do chwili t0=0s w punkcie x0 zaczęło poruszać się po linii prostej pod wpływem stałej siły F. W ciągu działania siły (w czasie t) ciało przemieściło się do punktu x.
Przyjąć, że dane są:
F – wartość siły;
t - czas ruchu ciała;
x – przemieszczenie ciała.
Obliczyć:
1) prędkość końcową ciała;
2) prędkość średnią ciała;
3) przyspieszenie ciała;
4) masę ciała;
5) końcowy pęd ciała.
Obliczenia numeryczne wykonać dla wybranych wartości wielkości.
280. Ruch pod wpływem siły

Zadanie 282 - kinematyka

Natężenie pola grawitacyjnego na Księżycu, blisko powierzchni, równe jest około 1,63 metra na sekundę do kwadratu.
Jaką szybkość uzyska ciało spadające swobodnie z wysokości H=10 m?
282. Spadek swobodny

Zadanie 283

Ciało o stałej masie m poruszające się ze stałą prędkością do pewnej chwili t0=0 s (do punktu x0=0 m) jest hamowane siłą o stałym kierunku i zwrocie. W ciągu działania siły ciało przemieściło się do punktu x i zatrzymało się.
Przyjąć, że dane są:
m – masa ciała;
v0 – prędkość początkowa ciała;
x – końcowe położenie ciała ciała.
Obliczyć:
1) przyspieszenie średnie ciała;
2) prędkość średnią ciała;
3) wartość średniej siły hamującej;
4) czas hamowania;
5) zmianę pędu ciała.
283. Ruch pod wpływem siły

Zadanie 284 - kinematyka

Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200 m. Łódka płynie z prądem rzeki 10 minut, a pod prąd rzeki 15 minut.
Obliczyć prędkość prądu rzeki i prędkość łódki względem wody (na “stojącej” wodzie).
284. Względność prędkości

Zadanie 290 - kinematyka

Między ustalonymi punktami rzeki jest odległość s. Łódka płynie na stojącej wodzie z prędkością v. Prąd rzeki ma prędkość u (względem brzegu rzeki).
Jaki warunek spełniać muszą prędkości u i v, aby czas płynięcia pod prąd był 2 razy dłuższy niż czas płynięcia z prądem.
290. Względność prędkości

Zadanie 291

Z równi o długości l i o znanym kącie nachylenia zsuwa się bez tarcia klocek.
Obliczyć:
- siłę zsuwającą;
- przyspieszenie ciała na równi;
- wartość prędkości na dole równi;
- siłę potrzebną do utrzymania klocka w ruchu jednostajnym.
291. Równia pochyla

Zadanie 292 - dynamika

Z równi o długości l i o znanym kącie nachylenia zsuwa się klocek.
Współczynnik tarcia klocka o równię jest równy f.
Obliczyć:
- siłę wypadkową działającą na klocek (nadającą przyspieszenie);
- przyspieszenie ciała na równi;
- wartość prędkości na dole równi;
- siłę potrzebną do utrzymania klocka w ruchu jednostajnym.
Określić warunki, w których:
- ciało będzie się zsuwać (rozpocznie ruch);
- ciało będzie stale spoczywać na równi.
292. Równia pochyla

Zadanie 294

Na ciało o stałej masie (nieznanej) działa siła wypadkowa o wartości F1. Ciało to porusza się z przyspieszeniem a1.
Z jakim przyspieszeniem będzie poruszać się to ciało pod działaniem siły o wartości F2?
Obliczyć:
przyspieszenie ciała pod wpływem siły wypadkowej o wartości F2;
masę ciała.
294. Ruch pod wpływem siły

Zadanie 308 - kinematyka

Zastosujemy własności ruchu jednostajnego po okręgu do opisu w atomie wodoru. Promień atomu wodoru ma długość 53 pikometrów. Po okręgu o takim promieniu porusza się w atomie wodoru elektron. Elektron porusza się po tej orbicie z częstotliwością około 7 petaherców.
Jaka jest wartość prędkości elektronu w atomie wodoru?
308. Ruch po okręgu

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Zadanie 310 - kinematyka

Pojazd kołowy porusza się bez poślizgu z prędkością chwilową o wartości 54 km na godzinę. Promień kół wynosi 60 cm.
Ile obrotów w ciągu sekundy wykonują koła tego pojazdu?
Jaki jest okres obiegu koła?
Jakie jest przyspieszenie dośrodkowe punktu znajdującego się na powierzchni bieżnika koła?
310. Ruch po okręgu

Zadanie 311

Na ciało o stałej masie (nieznanej) działa siła wypadkowa o wartości F1. Ciało to porusza się z przyspieszeniem a1. Z jakim przyspieszeniem będzie poruszać się to ciało pod działaniem siły o wartości F2?
Obliczyć:
przyspieszenie ciała pod wpływem siły wypadkowej o wartości F2;
masę ciała.
311. Druga zasada dynamiki

Zadanie 313

Prędkość opadania spadochroniarza rośnie ale coraz wolniej. W efekcie spadochroniarz opadający długo osiągnie pewną graniczną prędkość opadania.
313. Druga zasada dynamiki

Zadanie 370 - dynamika

Ciało o masie m porusza się po poziomym torze wzdłuż linii prostej. Ciało to zmniejsza swoją prędkość z v1 do v2 na drodze s.
Obliczyć:
a) siłę powodującą zmniejszenie tej prędkości;
b) przyspieszenie (opóźnienie) ciała;
c) czas, w ciągu którego działała szukana siła (czas zmiany prędkości).
370. Siła powodująca zmniejszenie prędkości

Zadanie 371 - dynamika

Ciało o masie m porusza się po poziomym torze wzdłuż linii prostej. Ciało to zmniejsza swoją prędkość z v1 do v2 na drodze s.
Obliczyć korzystając z pędowej postaci drugiej zasady dynamiki:
a) siłę powodującą zmniejszenie tej prędkości;
b) przyspieszenie (opóźnienie) ciała;
c) czas, w ciągu którego działała szukana siła (czas zmiany prędkości).
371. Pędowa postać drugiej zasady dynamiki

Zadanie 372

Ciało o masie m porusza się po poziomym torze wzdłuż linii prostej. Na ciało to działa zewnętrzna siła wzdłuż kierunku ruchy oraz siła tarcia. Współczynnik tarcia między ciałem a podłożem jest stały i równy f.
Obliczyć:
a) siłę powodującą zmianę prędkości;
b) przyspieszenie (opóźnienie) ciała;
372. Przykład zastosowania drugiej zasady dynamiki

Zadanie 375 - dynamika

Ciało znajdujące się w ruchu ma energię. Energię tę nazywamy energią kinetyczną. Jej wartość obliczamy jako połowę iloczynu masy ciała i kwadratu prędkości tego ciała.
375. Energia kinetyczna. Jednostki energii

Zadanie 379 - dynamika

Obliczyć masę Ziemi znając przyspieszenie ziemskie (grawitacyjne), promień Ziemi i stałą grawitacji.
Wyprowadzić odpowiednie zależności, wykonać obliczenia wartości.
Wykorzystać obliczoną masę do oszacowania średniej gęstości materii tworzącej Ziemię.
379. Prawo powszechnego ciążenia. Natężenie pola grawitacyjnego

Zadanie 380 - dynamika

Obliczyć przyspieszenie ziemskie (natężenie pola grawitacyjnego Ziemi) w odległości r od środka Ziemi (gdy r jest większe od promienia Ziemi) znając masę Ziemi, promień Ziemi i stałą grawitacji.
Wyprowadzić odpowiednie zależności, wykonać obliczenia wartości.
380. Prawo powszechnego ciążenia. Natężenie pola grawitacyjnego

Zadanie 383

Jaka jest wartość natężenia pola grawitacyjnego Ziemi na wysokości 10 km nad jej powierzchnią?
383. Natężenie pola grawitacyjnego

Zadanie 384 - dynamika

Z jaką prędkością porusza się satelita Ziemi obiegający ją po kołowej orbicie o promieniu r?
384. Satelita Ziemi

Zadanie 387 - dynamika

Samochód porusza się prostą drogą ze stałą prędkością. Silnik samochodu pracuje z mocą 60kW. Samochód ten w ciągu 50 sekund przebył drogę 0,900 km.
Jaka jest wartość siły napędzającej ten samochód?
387. Zastosowanie pojęcia mocy do obliczenia siły

Zadanie 388 - dynamika

Maksymalna masa windy z pasażerami wynosi 2000kg.
Moc silnika windy wynosi 60 kW.
Winda kursuje z parteru na 20-te piętro czyli pokonuje wysokość około 70 m.
Ile, co najmniej, czasu będzie trwała "podróż" bez zatrzymania się?
388. Jak obliczyć czas ruchu windy w przypadku idealnym?

Zadanie 392

Piłka o masie m uderza w ścianę i odbija się od niej sprężyście.
Szybkość piłki przed i po odbiciu wynosi v.
a) Narysować wektor pędu piłki przed zderzeniem ze ścianą.
b) Obliczyć wartość wektora pędu piłki przed zderzeniem ze ścianą.
c) Narysować wektor pędu piłki po zderzeniu ze ścianą.
d) Obliczyć wartość wektora pędu piłki po zderzeniu ze ścianą.
e) Narysować wektor zmiany pędu piłki.
f) Obliczyć wartość wektora zmiany pędu.
g) Jaki jest kierunek siły, którą ściana działa na piłkę?
h) Jaki jest zwrot siły, którą ściana działa na piłkę?
i) Co jest potrzebne do obliczenia siły, z jaką ściana działała na piłkę.
392. Piłka odbija się sprężyście od ściany - co można powiedzieć o pędzie piłki?

Zadanie 393 - dynamika

Ciało poruszaj±ce się ruchem prostoliniowym jednostajnym z prędkością o wartości v0 zaczęło hamować pod wpływem stałej siły tarcia. Współczynnik tarcia kinetycznego ciała o podłoże wynosi f.
Jak± drogę ciało przebyło od momentu rozpoczęcia hamowania do zatrzymania się?
393. Ruch z tarciem

Zadanie 399 - kinematyka

Aby mówić o ruchu trzeba wybrać
układ odniesienia
i umieścić w nim
układ współrzędnych.
399. Podstawowe własności ruchu prostoliniowego jednostajnego

Zadanie 403 - kinematyka

Samochód przejechał dwa odcinki trasy.
Pierwszy o nieznanej długości s1 przejechał ze stałą szybkością v1 w czasie t1.
Drugi o znanej długości s2 przejechał z szybkością v2 w nieznanym czasie t2.
Obliczyć średnią szybkość samochodu
na całej trasie.
403. Jak obliczyć szybkość średnią, gdy dane są wielkości na dwu odcinki ruchu

Zadanie 420 - dynamika

Ciągnik przesuwa skrzynię o masie m na odległość s po poziomej drodze.
Współczynnik tarcia kinetycznego między skrzynią a podłożem wynosi f.
Obliczyć poziomą zewnętrzną siłę przyłożoną do skrzyni poruszającej się ruchem jednostajnym.
420. Dynamika ruchu ciała w obecności siły tarcia

Zadanie 424 - dynamika

Jaką szybkość należy nadać kulce wiszącej na nitce o długości l, aby odchyliła się od początkowego położenia o kąt α?
424. Wykorzystanie własności wahadła matematycznego

Zadanie 426

Ciało o masie m wciągnięto ruchem jednostajnym na szczyt równi o znanym kącie nachylenia α.
Współczynnik tarcia kinetycznego między ciałem i równią jest równy f.
Zakładamy, że równia i ciało są idealnie sprężyste (nie uginają się) – powierzchnia równi jest częścią płaszczyzny.
Obliczyć wartość siły zewnętrznej, która powodowała ten ruch.
426. Jakie siły występują, gdy ciało porusza się po równi pochyłej?

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Zadanie 432 - kinematyka

Kinematyka - spis
432. Strony z zadaniami z kinematyki

Zadanie 434 - dynamika

Zadania z dynamiki znajdujące się na stronie fizyka.biz.
434. Dynamika - przykłady rozwiązanych zadań

Zadanie 435 - dynamika

Metalową kulę o promieniu R wydrążono w wewnątrz, tworząc współśrodkową pustą kulę o promieniu r.
Po wrzuceniu do cieczy kula pływa zanurzona do połowy.
Obliczyć promień wydrążenia r.
435. Zadanie z hydrostatyki

Zadanie 436

Ciało jest wciągane w górę siłą F=100 N ruchem jednostajnym.
Wysokość na jaką ciało zostało podniesione równa jest h=5m.
Czas wciągania ciała wyniósł t=10s.
Z jaką mocą pracował podnośnik?
Zakładamy brak sił oporu ruchu i sił tarcia.
436. Obliczanie mocy urządzenia

Zadanie 439 - kinematyka

Ciało poruszające się ruchem prostoliniowym jednostajnym, przebyło w ciągu pierwszej sekundy ruchu drogę s.
Obliczyć drogę jaką ciało przebyło w ciągu następnego czasu t1?
439. Ruch prostoliniowy jednostajny.

Zadanie 440 - kinematyka

Samochód osobowy przejechał s1 km w ciągu t1min, a motocykl przejechał s2 km w ciągu t2 min.
Który miał większą szybkość średnią?
440. Porównywanie szybkości średniej

Zadanie 455

Samochód jadący ze stałą prędkością w czasie czasu t zużył k litrów benzyny.
Z jaką średnią mocą P pracował silnik samochodu, jeśli jego sprawność wynosiła η (eta)?
Znane jest ciepło spalania benzyny c.
455. Średnia moc silnika samochodu

Zadanie 456 - dynamika

Samochód jadący ze stałą prędkością w czasie czasu t zużył k litrów benzyny.
Jaka była średnia wartość siły oporu Fop, jeśli sprawność samochodu wynosiła η (eta)?
Znane jest ciepło spalania benzyny c.
456. Średnia moc silnika samochodu

Zadanie 464 - dynamika

Wyprowadzić zależność na energię potencjalną grawitacyjną ciała znajdującego się na wysokości h nad powierzchnią Ziemi.
Wykonać obliczenia rachunkowe dla ustalonej wartości h.
464. Energia w polu grawitacyjnym centralnym.

Zadanie 474 - kinematyka

Ciało zostało rzucone z powierzchni Ziemi ze znaną prędkością początkową.
Prędkość tworzy w chwili wyrzutu kąt α (alfa) z powierzchnią Ziemi.
Wyprowadzić zależność na zasięg rzutu.
Wykonać obliczenia rachunkowe dla ustalonego kąta α (alfa).
474. Rzut ukośny.

Zadanie 475 - kinematyka

Ciało zostało rzucone pod kątem α (alfa) do powierzchni Ziemi.
Znamy prędkość początkową ciała.
Jaki jest zasięg rzutu - całkowita odległość przebyta przez ciało do chwili upadku na Ziemię?
475. Rzut ukośny.

Zadanie 477 - dynamika

Ciało m masie m2 uderza z prędkością v0 w nieruchome ciało o masie m1 przymocowane do sprężyny o stałej sprężystości k.
Jakie będzie maksymalne wychylenie ciała z położenia równowagi (skrócenie sprężyny)?
477. Sprężystość ciał

Zadanie 488 - kinematyka

Samochód przejechał trasę z miejscowości X do miejscowości Y ze średnią szybkością v1=10m/s, a następnie drogę powrotną (taką samą) ze średnią szybkością 15 metrów na sekundę.
Jak była średnia szybkość samochodu na trasie?
488. Szybkość średnia na trasie złożonej z dwóch odcinków

Zadanie 489 - dynamika

Ciało o gęstości mniejszej niż gęstość wody pływa w niej częściowo zanurzone.
Jaka część objętości tego ciała jest zanurzona.
Wyprowadzić odpowiednią zależność.
Obliczenia wykonać dla cieczy o gęstości 1000 kilogramów na metr sześcienny
ciała o gęstości 800 kilogramów na metr sześcienny
489. Prawo Archimedesa

Zadanie 490

Obliczyć przyspieszenie spadku swobodnego ciał na Księżycu.
Wykorzystać dane dostępne w tablicach.
490. Przyspieszenie spadku swobodnego na Księżycu

Zadanie 492 - kinematyka

Ciało znajdujące się na wysokości H zostało rzucone pionowo w dół ze znaną prędkością początkową.
Obliczyć czas spadku ciała.
492. Rzut pionowy w dół.

Zadanie 493 - dynamika

Do cienkiej, nieważkiej belki o długości l przyłożono na końcach siły F1 i F2.
Obie siły są skierowane pionowo w dół.
W jakim punkcie podparta (lub zawieszona) jest belka, jeżeli jest ona w równowadze?
Jaką siłą działa układ na miejsce zamocowania zawieszenia?
493. Dźwignia dwustronna

Zadanie 495 - dynamika

Na ciało o masie m spoczywające na poziomym torze zaczyna w pewnej chwili działać pozioma siła o stałej wartości F.
Jaką drogę przebędzie ciało w ciągu czasu t działania siły?
495. Druga zasada dynamiki Newtona

Zadanie 497 - kinematyka

Ciało zostało rzucone pionowo w dół z pewnej wysokości H.
Prędkość w chwili rozpoczęcia ruchu wynosiła v0.
Prędkość w chwili uderzenia o Ziemię miała wartość k razy większą (gdzie k jest większe od 1).
Obliczyć (wyprowadzić) wzór (zależność) na wysokość, z której ciało zostało rzucone.
497. Rzut pionowy w dół

Zadanie 498 - kinematyka

Ciało porusza się po linii prostej.
W pewnej chwili t0 znajduje się w położeniu 0.
W chwili późniejszej t1 znajduje się w położeniu x1.
W innej chwili t2>t1 znajduje się w położeniu x21.
Jakie jest przemieszczenie tego ciała?
Jaką drogę przebyło ciało w ciągu czasu t2?
498. Opis ruchu - przemieszczenie

Zadanie 500 - kinematyka

Ciało zostało rzucone w górę z nieznanej wysokości h z prędkością o wartości v0.
Prędkość (wartość prędkości) ciała w chwili uderzenie w powierzchnię Ziemi jest k razy większa od prędkości początkowej (gdzie k jest większe od 1).
Ile czasu trwał cały ruch?
Z jakiej wysokości h wyrzucono ciało?

500. Kinematyka - rzut pionowy w górę.

Zadanie 503 - kinematyka

Ciało spoczywające w punkcie zero wprawione zostało w ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony.
Po czasie t1 ciało to uzyskało prędkość v1.
Następnie ciało porusza się ruchem prostoliniowym jednostajnym z prędkością v1 przez czas t2.
Po tym czasie ciało porusza się ruchem prostoliniowym jednostajnie opóźnionym przez czas t3 do zatrzymania się.
Obliczyć drogę przebytą przez ciało w ciągu całego ruchu.
503. Kinematyka punktu materialnego - ruch prostoliniowy.

Zadanie 501 - kinematyka

Ruch to zmiana położenia jednego ciała względem innego ciała obranego za układ odniesienia.
Jak opisać ruch ciała?
Trzeba podać położenie ciała.
Do tego potrzebny jest układ współrzędnych.
Wybieramy układ prostokątny kartezjański.
501. Położenie ciała

Zadanie 502 - kinematyka

Kinematyka - opis ruchu ciała
502. Kinematyka - opis ruchu ciała

Zadanie 515

Cząstka została rozpędzona (względem Ziemi) do prędkości bliskiej prędkości światła i równej 0,999 999 5 prędkości światła w próżni.
Jaką masę przypisze tej cząstce obserwator spoczywający względem Ziemi?
Obliczenia numeryczne wykonać dla elektronu.
515. Szczególna teoria względności STW

Zadanie 520 - kinematyka

Obliczyć z jakiej wysokości musiałoby spaść ciało aby osiągnąć szybkość vk.
520. Spadek swobodny - obliczenie wysokości początkowej

Zadanie 505 - dynamika

Obliczenie masy planety i średniej gęstości planety, gdy znamy przyspieszenie spadku swobodnego przy powierzchni ciała niebieskiego i jej rozmiary (promień).
505. Prawo powszechnego ciążenia - zastosowanie

Zadanie 506 - kinematyka

Jednostki prędkości i ich zamiana
506. Jednostki prędkości i ich zamiana

Zadanie 507 - kinematyka

Obliczanie szybkości średniej na trasie złożonej z kilku odcinków.
507. Prędkość średnia

Zadanie 524 - kinematyka

Obliczyć szybkość średnią ciała, które
pierwszy odcinek drogi o długości s1 pokonało ze stałą szybkością v1
a następny odcinek drogi w ciągu czasu t2 ze stałą szybkością v2.
524. Obliczyć szybkość średnią ciała

Ciało o masie 5 kg wykonane z żelaza zanurzono do wody.
Jakie będzie wskazanie siłomierza?
O ile będzie mniejszy ciężar ciała w wodzie niż w powietrzu?
543. Prawo Archimedesa

Zadanie 544 - kinematyka

Ciało A rusza z miejsca z przyspieszeniem a1.
Z tego samego punktu po pewnym czasie delta t Δt rusza ciało B z przyspieszeniem a2 większym od a1.
Po jakim czasie ciało B dopędzi ciało A?
Jaką drogę pokonają oba ciała?
Jakie prędkości będą miały ciała w chwili spotkania?
544. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Zadanie 542 - kinematyka

Dane jest położenie ciała w chwili początkowej t0 i położenie ciała w pewnej chwili późniejszej t.
Obliczyć prędkość średnią ciała.
542. Prędkość średnia

Zadanie 546 - kinematyka

Przez rzekę o szerokości 200 metrów płynie łódka prostopadle do nurtu rzeki z prędkością 5,4 kilometra na godzinę względem wody.
Łódka dobiła do brzegu w odległości 100 metrów od prostopadłej do nurtu rzeki poprowadzonej przez punkt startu łódki.
546. Dodawanie prędkości

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Zadanie 547 - kinematyka

Przez rzekę o szerokości 225 metrów łódka przepływa w ciągu 150 sekund.
Całkowite przemieszczenie łódki wynosi 400 metrów.
Obliczyć składowe wektora prędkości łódki względem brzegu.
547. Kinematyka ruchu jednostajnego - dodawanie prędkości

Zadanie 569 - dynamika

W spoczywającą kulę o masie m2 uderza kula o masie m1.
Przed zderzeniem kula m1 poruszała się z prędkością v1.
Zderzenie jest centralne i całkowicie sprężyste.
Obliczyć prędkości kul po zderzeniu.
569. Zasada zachowania pędu. Zasada zachowania energii mechanicznej.

Zadanie 570 - dynamika

Z karabinu o masie M wylatuje pocisk o masie m z prędkością v. Z jaką prędkością u porusza się karabin w chwili wylotu pocisku?

570. Zasada zachowania pędu układu izolowanego

Zadanie 1212

Obliczanie prędkości końcowej, prędkości początkowej, przyspieszenia i czasu ruchu

1212. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

432. Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Fizyka potrzebna

10. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

3. Wartość siły Ziemia-Księżyc

2. Grawitacja

206. Oporność zastępcza układu oporników

288. Względność prędkości

462. Siła elektrodynamiczna.

9200. Optyka - spis

9400. Termodynamika - spis

9600. Elektromagnetyzm - spis

9800. Drgania - spis

9900. Fizyka - ogólnie

9700. Atom - spis

9003. Kinematyka - ruch po okręgu

9601.Elektrostatyka

9602.Magnetyzm - spis

9603. Prąd elektryczny

9201. Optyka geometryczna - spis

9604. Siła Lorentza

9012. Ruch z tarciem

9013. Szybkość średnia

9202. Soczewka cienka

9401. Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań

1046. Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

1074. Słownik

1020. Powiększenie mikroskopu

1020. Powiększenie lupy

1020. Optyka - okulary

1018. Hydrostatyka

1074. Siła dośrodkowa

1074. ognisko soczewki

Spisy rozwiązanych zadań

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. Grawitacja,

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU,

9002. Dynamika,

9600. Elektromagnetyzm,

9011. Rzuty

Kilka linków z historii

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe

462. Siła elektrodynamiczna

1141. Wzory z fizyki

462. Siła elektrodynamiczna

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. optyka

9005. grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

Strona główna

9000. Ruch

9002. Siły

9006. Energia

9603. Prąd

9700. Atom