9005. Grawitacja - spis rozwiązanych zadań
2020-11-04 16:00

Strona główna na telefon

9005. Grawitacja - spis rozwiazanych zadań.

Oddziaływanie grawitacyjne jest powszechne.

Z siłami grawitacji mamy do czynienia na Ziemi w każdej prawie sytuacji.

Zadanie

Grawitacyjne oddziaływanie Ziemia-Księżyc.

Obliczyć

wartość siły, z jaką oddziałują na siebie wzajemnie Ziemia i Księżyc.

3. Siła grawitacji Ziemia-Księżyc

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna vI dla planety o rozmiarach Ziemi i masie k razy większej niż Ziemia?

447. Siła grawitacji i ruch planet

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. optyka

9005. Grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. Ruch po okręgu

9002. Dynamika

Zadanie 442 - prawo grawitacji

Obliczyć pierwszą prędkość kosmiczną dla planetoidy wiedząc, że:
* promień planetoidy jest k1 razy mniejszy niż promień Ziemi;
* średnia gęstość ρ planetoidy jest k2 razy większa od średniej gęstości ρZ Ziemi;
* pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi jest równa vI=7,9 km/s.

442. Siła grawitacji i planetoida

Zadanie

Obliczyć pierwszą prędkość kosmiczną dla planetoidy wiedząc, że:
* promień planetoidy jest k1 razy mniejszy niż promień Ziemi;
* średnia gęstość rho - ρp planetoidy jest k2 razy większa od średniej gęstości rho - ρZ Ziemi;
* pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi jest równa vI=7,9 km/s.

444. Pierwsza prędkość kosmiczna

Zadanie 446 - pole grawitacyjne

Satelita geostacjonarny „wisi” stale nad tym samym punktem Ziemi.
Oznacza to, że obieg satelity wokół środka Ziemi trwa tyle samo co obrót Ziemi wokół osi.
Mamy więc czas obiegu równy, w przybliżeniu, 24 godziny.
Jaki jest promień orbity satelity geostacjonarnego?

446. Satelita geostacjonarny

Zadanie 449

Praca w polu grawitacyjnym jednorodnym
Jak obliczyć przyrost energii wody wypompowanej ze zbiornika o danej głębokości?
Jak obliczyć energię potencjalną węgla rozłożonego na placu względem poziomu wydobycia?

449. Praca mechaniczna

Zadanie 2

Jaką wartość ma siła przyciągania grawitacyjnego między Ziemią a Księżycem?
2. Prawo powszechnej grawitacji

Zadanie 45

Oblicz szybkość kątową z którą musiałaby się obracać Ziemia, aby ciała na równiku nic nie ważyły.
45. Ciężar ciała na obracającej się planecie

Zadanie

149. Ruch na równi pochyłej

Zadanie

Obliczyć przyspieszenie ziemskie (grawitacyjne) na różnych wysokościach nad powierzchnią Ziemi. Przyjąć, że znana jest masa Ziemi, jej promień i stała grawitacji.
151. Przyspieszenie ziemskie

Zadanie

Obliczymy przyspieszenie ziemskie (grawitacyjne) na różnych wysokościach nad powierzchnią Ziemi czyli w różnych odległościach od środka Ziemi.

152. Przyspieszenie ziemskie

Zadanie 161 - pole grawitacyjne

Obliczyć natężenie pola grawitacyjnego Ziemi na dwóch wybranych wysokościach.
Porównać otrzymane wyniki.

161. Natężenie pola grawitacyjnego

Zadanie

Jak obliczyć przyspieszenie grawitacyjne Ziemi w różnej odległości od jej powierzchni, jeśli znamy przyspieszenie grawitacyjne przy powierzchni Ziemi, ale nie znamy stałej grawitacyjnej?

162. Natężenie pola grawitacyjnego

Zadanie

Do wyniesienia satelity na konkretną orbitę ważna jest różnica energii całkowitej między wartością dla orbity i wartością na powierzchni Ziemi.
169. Energia potencjalna satelity Ziemi

Zadanie

Obliczyć energię potencjalną ciała o masie 200 kg znajdującego się powierzchni Ziemi. Przyjąć, że Ziemia i ciało mają symetrię kulistą i nie ulegają żadnym odkształceniom.

172. Energia potencjalna grawitacyjna

Zadanie

Ciało zostało rzucone ukośne do góry z pewną prędkością początkową.
Wyprowadzić zależności na całkowity czas ruchu i maksymalny zasięg.
173. Rzut ukośny

Zadanie

Jaką maksymalną szybkość uzyska spadający swobodnie kamień, a jaką ciało zsuwające się po równi pochyłej bez tarcia, jeśli na początku ruchy ciała znajdowały się na tej samej wysokości nad powierzchnią Ziemi?

175. Energia mechaniczna

Zadanie 593 - energia

Jaką maksymalną szybkość uzyska spadający swobodnie kamień, a jaką ciała rzucone z tej samej wysokości z prędkościami nachylonymi pod różnymi kątami do poziomu?
176. Energia mechaniczna

Zadanie

Nad naelektryzowaną dodatnio płytą zajmuje nieruchomo pozycję pyłek. Możliwe jest to wtedy, gdy jest on również naelektryzowany dodatnio.
Obliczyć wartość siły elektrycznej działającej na ten pyłek, jeśli znana jest jego masa.
178. Równoważenie się sił

Zadanie

Jaką całkowitą energię ma satelita okrążający Ziemię na orbicie kołowej o promieniu r.
Przyjąć, że Ziemia ma symetrię sferyczną i, że satelita porusza się bez oporów.
179. Energia mechaniczna w polu grawitacyjnym

Zadanie

Jak wykorzystać energię potencjalną wody?
Jaki jest mechanizm gromadzenia energii przez wodę?
180. Energia mechaniczna w polu grawitacyjnym

Zadanie

Jaką maksymalną wysokość (i odległość od środka Ziemi) uzyska ciało, któremu nadano pierwszą prędkość kosmiczną, jeśli poruszać się będzie pionowo w górę?
181. Energia mechaniczna w polu grawitacyjnym

Zadanie

Jaką energię potencjalną ma ciało umieszczone na wysokości h nad powierzchnią Ziemi:
a) obliczona przy założeniu, że pole grawitacyjne ziemskie jest jednorodne;
b) obliczona dla sferycznej symetrii pola grawitacyjnego.
182. Energia mechaniczna w polu grawitacyjnym

Zadanie 184 - energia potencjalna

Satelita ma masę 300 kg.
Obliczyć jego energię potencjalną na różnych wysokościach nad Ziemią od 100 km do 3000 km.
184. Energia potencjalna grawitacyjna

Zadanie

Obliczyć siły grawitacyjnego oddziaływania między Słońcem a wybraną planetą.
192. Siły grawitacyjnego oddziaływania

193. Siły grawitacyjnego oddziaływania

Zadanie

Ciało zostało w chwili początkowej puszczone z wieży o wysokości H ponad powierzchnią Ziemi.

200. Spadek swobodny

Zadanie

Ciało zostało w chwili początkowej puszczone z wieży o wysokości H ponad powierzchnią Ziemi.

207. Spadek swobodny

Zadanie

Ciało spada swobodnie z wysokości H.
Jak długo trwał ruch?
Jaką szybkość (prędkość) uzyskało ciało tuż przed upadkiem?

210. Spadek swobodny

Zadanie

Ciało spada swobodnie z wysokości 20 m.
Jak długo trwał ruch?
Jaką szybkość (prędkość) uzyskało ciało tuż przed upadkiem?
211. Spadek swobodny

Zadanie 593 - energia

Ciało spada swobodnie z wysokości 20 m.
Jak długo trwał ruch?
Jaką szybkość (prędkość) uzyskało ciało tuż przed upadkiem?

212. Spadek swobodny

Zadanie

Wyprowadzić zależności na prędkość satelity na orbicie kołowej.
Wyprowadzić zależność na energię satelity na orbicie.

220. satelita Ziemi - prędkość i energia

Zadanie

Czy istnieje taka konfiguracja satelity i Ziemi, by całkowite przyspieszenie satelity było równe natężeniu pola grawitacyjnego Ziemi w punkcie, w którym znajduje się satelita?
222. Satelita Ziemi - prędkość

Zadanie

Satelita o masie m okrąża Ziemię na orbicie o promieniu R i o środku okręgu w środku Ziemi.
Jak jest energia potencjalna satelity na orbicie o promieniu R, a jaka na orbicie o promieniu 4R?
Jaka była zmiana energii potencjalnej przy zmianie orbity?
Podać wzór na różnicę tej zmiany i wzór na iloraz energii na obu orbitach.

223. Ruch satelity Ziemi

Zadanie

W jednorodnym polu grawitacyjnym przy powierzchni Marsa potencjał na każde 50 m wzniesienia wzrasta w przybliżeniu o 180 J kg-1.
Oblicz natężenie pola grawitacyjnego w pobliżu powierzchni Marsa

225. Pole grawitacyjne jednorodne

Zadanie 227 - pole grawitacyjne

Z jaką prędkością porusza się satelita obiegający Ziemię na orbicie znajdującej się 600 km nad powierzchnią Ziemi?
Przyjąć promień Ziemi 6370 km.

227. Pole grawitacyjne centralne

Zadanie

Z jaką prędkością porusza się satelita obiegający Ziemię na orbicie kołowej znajdującej się 600 km nad powierzchnią Ziemi?
Przyjąć promień Ziemi 6370 km.
229. Pole grawitacyjne centralne

Zadanie

Jaką szybkość należy nadać kulce wiszącej na nitce o długości l, aby nitka odchyliła się od początkowego położenia o ustalony kąt?

237. Zasada zachowania energii mechanicznej

Zadanie

Ile wynosi średnia odległość Wenus od Słońca?
Jak obliczyć średnią odległość Wenus od Słońca wiedząc, że Wenus obiega Słońce w czasie T=224,7 doby?

238. Trzecie prawo Keplera

Zadanie

Dlaczego w zagadnieniach dotyczących budowy atomu pomijamy oddziaływania grawitacyjne?
Ile razy siła oddziaływania elektrostatycznego jest większa od siły oddziaływania grawitacyjnego w atomie wodoru?

245. Oddziaływania grawitacyjne i elektromagnetyczne

Zadanie 246 - energia

Wózek popchnięty został pod górkę z prędkością 10 m/s. Wjechał na wysokość 4,5 m.
Jaka była prędkość wózka gdy stoczył się powrotem do podnóża góry?

246. Zasada zachowania energii

Zadanie

Okres obiegu pewnej planety wokół Słońca wynosi T. Mimośród elipsy - orbity tej planety wynosi 0,02.

262. Prawa Keplera

Zadanie

Wyobraźmy sobie planetę na której równiku ciało ma ciężar 2 razy mniejszy niż na biegunie. Gęstość planety jest znana.
Wyznaczyć okres obrotu planety dookoła własnej osi.

266. Ciężar ciała

Zadanie

Z równi o długości l i o znanym kącie nachylenia zsuwa się bez tarcia klocek.
Obliczyć:
- siłę zsuwającą;
- przyspieszenie ciała na równi;
- wartość prędkości na dole równi;
- siłę potrzebną do utrzymania klocka w ruchu jednostajnym.

291. Równia pochyla

Zadanie 292 - równia pochyła

Z równi o długości l i o znanym kącie nachylenia zsuwa się klocek.
Współczynnik tarcia klocka o równię jest równy f.
Obliczyć:
- siłę wypadkową działającą na klocek (nadającą przyspieszenie);
- przyspieszenie ciała na równi;
- wartość prędkości na dole równi;
- siłę potrzebną do utrzymania klocka w ruchu jednostajnym.
Określić warunki, w których:
- ciało będzie się zsuwać (rozpocznie ruch);
- ciało będzie stale spoczywać na równi.

292. Równia pochyla

Zadanie 313 - zasady dynamiki

Prędkość opadania spadochroniarza rośnie ale coraz wolniej. W efekcie spadochroniarz opadający długo osiągnie pewną graniczną prędkość opadania.

313. Druga zasada dynamiki

Zadanie

Siła grawitacji na Ziemi przejawia się jako siła ciężkości nazywana inaczej ciężarem ciała. Ziemia ma ogromną masę w porównaniu do mas ciał spotykanych w życiu. Jaka jest wartość siły grawitacji dla dwóch mas 1000 tonowych, których środki odległe są od siebie o 20 metrów?
316. Prawo powszechnego ciążenia

Zadanie

Znając stałą grawitacji, promień Ziemi i przyspieszenie ziemskie (właściwie natężenie pola grawitacyjnego) można obliczyć masę Ziemi.
332. Masa Ziemi. Gęstość Ziemi

Zadanie

Dla ciał o symetria sferycznej zależność jest prosta - wartość natężenia pola grawitacyjnego jest równa ilorazowi iloczynu stałej grawitacji i masy ciała wytwarzającego pole przez kwadrat odległości od środka tej masy. Zależność ta jest prawdziwa dla odległości nie mniejszych niż promień ciała.
334. Natężenie pola grawitacyjnego

Zadanie

Satelita porusza się w stałej odległości h = 200 km od powierzchni Ziemi.
Obliczyć:
* prędkość liniową satelity;
* czas obiegu (okres obiegu);
* przyspieszenie dośrodkowe.
338. Prędkość na orbicie kołowej. Pierwsza prędkość kosmiczna

Zadanie 353 - pole grawitacyjne centralne

Satelita o masie m=200 kg porusza się po orbicie kołowej na wysokości h=200 km nad Ziemią.
Jaka jest całkowita energia mechaniczna Emech satelity?
Jaka jest energia kinetyczna Ekin satelity?
Jaka jest prędkość liniowa v satelity?
Jaki jest czas obiegu (okres obiegu) T satelity wokół Ziemi?
353. Satelita Ziemi - ruch pod wpływem pola grawitacyjnego centralnego

Zadanie 353 - pole grawitacyjne centralne

Hipotetyczne ciało niebieskie porusza się w odległości r=100 jednostek astronomicznych od Słońca po orbicie kołowej.
Korzystając z prawa Keplera obliczyć prędkość v tego ciała oraz czas obiegu T wokół Słońca.
354. Prawa Keplera

Zadanie 353 - pole grawitacyjne centralne

Obliczyć masę Ziemi znając przyspieszenie ziemskie (grawitacyjne), promień Ziemi i stałą grawitacji.
Wyprowadzić odpowiednie zależności, wykonać obliczenia wartości.
Wykorzystać obliczoną masę do oszacowania średniej gęstości materii tworzącej Ziemię.

Zadanie

379. Prawo powszechnego ciążenia. Natężenie pola grawitacyjnego

Obliczyć przyspieszenie ziemskie (natężenie pola grawitacyjnego Ziemi) w odległości r od środka Ziemi (gdy r jest większe od promienia Ziemi) znając masę Ziemi, promień Ziemi i stałą grawitacji.
Wyprowadzić odpowiednie zależności, wykonać obliczenia wartości.
380. Prawo powszechnego ciążenia. Natężenie pola grawitacyjnego

Zadanie

Jaka jest wartość natężenia pola grawitacyjnego Ziemi na wysokości 10 km nad jej powierzchnią?
383. Natężenie pola grawitacyjnego

Zadanie

Z jaką prędkością porusza się satelita Ziemi obiegający ją po kołowej orbicie o promieniu r?
384. Satelita Ziemi

Zadanie 388 - energia potencjalna

Maksymalna masa windy z pasażerami wynosi 2000 kg.
Moc silnika windy wynosi 60 kW.
Winda kursuje z parteru na 20-te piętro czyli pokonuje wysokość około 70 m.
Ile, co najmniej, czasu będzie trwała "podróż" bez zatrzymania się?
388. Jak obliczyć czas ruchu windy w przypadku idealnym?

Zadanie

Jaką szybkość należy nadać kulce wiszącej na nitce o długości l, aby odchyliła się od początkowego położenia o kąt a?
424. Wykorzystanie własności wahadła matematycznego

Zadanie

Ciało o masie m wciągnięto ruchem jednostajnym na szczyt równi o znanym kącie nachylenia a.
Współczynnik tarcia kinetycznego między ciałem i równią jest równy f.
Zakładamy, że równia i ciało są idealnie sprężyste (nie uginają się) – powierzchnia równi jest częścią płaszczyzny.
Obliczyć wartość siły zewnętrznej, która powodowała ten ruch.

426. Jakie siły występują, gdy ciało porusza się po równi pochyłej?

Zadanie

Ciało jest wciągane w górę siłą F=100 N ruchem jednostajnym.
Wysokość na jaką ciało zostało podniesione równa jest h=5m.
Czas wciągania ciała wyniósł t=10 s.
Z jaką mocą pracował podnośnik?
Zakładamy brak sił oporu ruchu i sił tarcia.
436. Obliczanie mocy urządzenia

Zadanie

Wyprowadzić zależność na energię potencjalną grawitacyjną ciała znajdującego się na wysokości h nad powierzchnią Ziemi.
Wykonać obliczenia rachunkowe dla ustalonej wartości h.
464. Energia w polu grawitacyjnym centralnym.

Zadanie

Obliczyć przyspieszenie spadku swobodnego ciał na Księżycu.
Wykorzystać dane dostępne w tablicach.
490. Przyspieszenie spadku swobodnego na Księżycu

Zadanie 505 - prawo powszechnej grawitacji

Obliczenie masy planety i średniej gęstości planety, gdy znamy przyspieszenie spadku swobodnego przy powierzchni ciała niebieskiego i jej rozmiary (promień).
505. Prawo powszechnego ciążenia - zastosowanie

Zadanie 593 - energia potencjalna

Energia potencjalna grawitacyjna ciała pierwszego jest k razy większa od energii potencjalnej ciała drugiego.
Masa ciała pierwszego jest p razy większa od masy ciał drugiego.
Ile razy wysokość, na której znajduje się ciało pierwsze, jest większa od wysokości na której znajduje się ciało drugie?

593. Energia potencjalna ciężkości w jednorodnym polu grawitacyjnym

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm