9006. Energia - zadania - spis
2020-09-12 15:02

Strona główna na telefon

Jak wykorzystać zasadę zachowania energii w zadaniach?

Wersja na telefon

Energia

Energia jest jednym z najważniejszych pojęć fizyki.

Energia potencjalna grawitacyjna i energia kinetyczna płynącej wody
180. Energia wody

Wiedząc, że energia elektronu w atomie wodoru w stanie podstawowym jest równa (uwaga na minus - układ jest związany!) E1=-13,61 eV=-13,61 elektronowoltów obliczyć energię elektronu znajdującego się na dalszych orbitach czyli w stanie wzbudzonym.
430. Atom wodoru według Bohra. Energia atomu wodoru.

Emitowany foton ma energię równą różnicy energii między poszczególnymi stanami.
Elektron przechodzący z orbity drugiej na pierwszą ma energię równą różnicy energii elektronu na orbicie drugiej i energii na orbicie pierwszej.
431. Model atomu wodoru. Energia emitowana przez atom Energia pochłaniana przez atom.

Dla rzeczywistych ciał stałych i ciekłych możemy łatwo obliczyć zmianę energii wewnętrznej gdy:
1) ciało jest ogrzewane i rośnie jego temperatura bez zmiany stanu skupienia;
2) ciało jest ogrzewane i następuje zmiana stanu skupienia ciała (ciało jest ogrzane do temperatury, w której nastąpi badana zmiana stanu skupienia).

216. Energia wewnętrzna ciała w procesie topnienia

176. Energia mechaniczna

375. Energia kinetyczna. Jednostki energii

175. Energia mechaniczna

179. Energia mechaniczna w polu grawitacyjnym niejednorodnym

133. Gaz doskonały - energia wewnętrzna

184. Energia potencjalna grawitacyjna

169. Energia potencjalna satelity Ziemi

182. Energia mechaniczna - energia grawitacyjna

172. Energia potencjalna grawitacyjna układu dwóch ciał.

124. Energia Słońca - zadania

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

432. Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Fizyka potrzebna

10. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

3. Wartość siły Ziemia-Księżyc

2. Grawitacja

206. Oporność zastępcza układu oporników

Względność prędkości

Siła elektrodynamiczna.

9000. Mechanika - spis zadań

9200. Optyka - spis

9400. Termodynamika - spis

9600. Elektromagnetyzm - spis

9800. Drgania - spis

Fizyka - ogólnie

9700. Atom - spis

9003. Kinematyka - ruch po okręgu

Elektrostatyka

9602. Magnetyzm - spis

Prąd elektryczny

Optyka geometryczna - spis

9604. Siła Lorentza

Ruch z tarciem

Szybkość średnia

9202. Soczewka cienka

9401. Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań

1046. Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

1074. Słownik

Powiększenie mikroskopu

Powiększenie lupy

Optyka - okulary

Hydrostatyka

Siła dośrodkowa

1074. ognisko soczewki

1074_slownik_g

1074_slownik_s

1074_slownik_l

Spisy rozwiązanych zadań

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. Grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

9011. Rzuty

Kilka linków z historii

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe

ATOM, Mechanika

OPTYKA

grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm