9006. Energia - zadania - spis
2020-11-04 15:54

Podstawa programowa - fizyka szkoła podstawowa

Strona główna na telefon

Jak wykorzystać zasadę zachowania energii w zadaniach?

Wersja na telefon

Energia

Energia jest jednym z najważniejszych pojęć fizyki.

Zadanie

Energia potencjalna grawitacyjna i energia kinetyczna płynącej wody
180. Energia wody

Zadanie

Wiedząc, że energia elektronu w atomie wodoru w stanie podstawowym jest równa -13,61 eV=-13,61 elektronowoltów obliczyć energię elektronu znajdującego się na dalszych orbitach czyli w stanie wzbudzonym.
430. Atom wodoru według Bohra. Energia atomu wodoru.

Zadanie

Emitowany foton ma energię równą różnicy energii między poszczególnymi stanami.
Elektron przechodzący z orbity drugiej na pierwszą ma energię równą różnicy energii elektronu na orbicie drugiej i energii na orbicie pierwszej.
431. Model atomu wodoru. Energia emitowana przez atom Energia pochłaniana przez atom.

Zadanie

Dla rzeczywistych ciał stałych i ciekłych możemy łatwo obliczyć zmianę energii wewnętrznej gdy:
1) ciało jest ogrzewane i rośnie jego temperatura bez zmiany stanu skupienia;
2) ciało jest ogrzewane i następuje zmiana stanu skupienia ciała (ciało jest ogrzane do temperatury, w której nastąpi badana zmiana stanu skupienia).

216. Energia wewnętrzna ciała w procesie topnienia

Zadanie

176. Energia mechaniczna

375. Energia kinetyczna. Jednostki energii

175. Energia mechaniczna

179. Energia mechaniczna w polu grawitacyjnym niejednorodnym

133. Gaz doskonały - energia wewnętrzna

184. Energia potencjalna grawitacyjna

169. Energia potencjalna satelity Ziemi

182. Energia mechaniczna - energia grawitacyjna

172. Energia potencjalna grawitacyjna układu dwóch ciał.

124. Energia Słońca - zadania

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

432. Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Fizyka potrzebna

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Wartość siły Ziemia-Księżyc

Grawitacja

Oporność zastępcza układu oporników

Względność prędkości

462. Siła elektrodynamiczna.

9000. Mechanika - spis zadań

9200. Optyka - spis

9400. Termodynamika - spis

Elektromagnetyzm - spis

Drgania - spis

Fizyka - ogólnie

Atom - spis

Kinematyka - ruch po okręgu

Elektrostatyka

Magnetyzm - spis

Prąd elektryczny

Optyka geometryczna - spis

Siła Lorentza

Ruch z tarciem

Szybkość średnia

9202. Soczewka cienka

Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań

Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

Słownik

Powiększenie mikroskopu

Powiększenie lupy

Optyka - okulary

Hydrostatyka

Siła dośrodkowa

ognisko soczewki

1074_slownik_g

1074_slownik_s

1074_slownik_l

Spisy rozwiązanych zadań

9700. ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

Rzuty

Kilka linków z historii

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

9601. Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

9600. Elektromagnetyzm