9007. Szybkość ruchu
2020-09-06 18:12

Strona główna na telefon

9007. Szybkość ruchu

Zadanie

Rowerzysta wybrał się na przejażdżkę o długości całej trasy równej s=32,0 km. Cały przejazd zajął mu czas t=2 godziny i 10 minut.

Jaka była średnia szybkość rowerzysty na całej trasie (w ciągu całego czasu jazdy)?

Rozwiązanie
201. Szybkość średnia w ruchu "jednowymiarowym"

Zadanie

Samochód dostawczy jechał ze średnią szybkością 32,0 km/h na całej trasie, której przejechanie zajęło mu czas 1 godziny 18 minut.

Jak długą trasę przebył samochód?

202. Szybkość średnia - podstawowe własności

Zadanie

Znamy czas ruchu ciała na każdym z dwóch odcinków drogi i znamy każdy z tych odcinków drogi. Szybkość średnią na całym odcinku drogi obliczymy dzieląc całą drogę przez całkowity czas. Całkowitą drogę obliczamy jako sumę dróg cząstkowych i podobnie czas.

337. Szybkość średnia

Zadanie

Pociąg osobowy wyjeżdża z Ełku o godzinie 5:42, w Białymstoku jest o 7:23. W dalszą drogę do Warszawy trzeba jechać pociągiem pospiesznym, który wyrusza o 8:05. Na dworcu Warszawa Centralna jest o 10:29. Podane dane są informacjami z rozkładu jazdy pociągów. Dalej zakładamy, że pociąg jedzie zgodnie z tymi informacjami. Długość trasy z Ełku do Białegostoku jest równa 104 km, z Ełku do Warszawy zaś - 288 km.

1) Jaka jest prędkość średnia jazdy z Ełku do Białegostoku?

2) Jaka jest prędkość średnia jazdy z Białegostoku do Warszawy?

3) Jaka jest prędkość średnia jazdy (prędkość podróżna) z Ełku do Warszawy?

4) Jaka jest prędkość średnia pociągu na trasie z Ełku do Warszawy?

Więcej
265. Szybkość (prędkość) średnia w ruchu na ustalonej trasie

Zadanie

Samochód przejechał dwa odcinki trasy.

Pierwszy odcinek - o nieznanej długości s1 przejechał ze stałą szybkością v1 w czasie t1.

Drugi odcinek - o znanej długości s2 przejechał z szybkością v2 w nieznanym czasie t2.

Obliczyć średnią szybkość samochodu
na całej trasie.

403. Jak obliczyć szybkość średnią, gdy dane są wielkości na dwu odcinki ruchu

9700. ATOM

9000. Mechanika

optyka

9005. grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

Prąd elektryczny

9006. Energia

253. Pomiar czasu trwania ruchu. Obliczanie średniej szybkości ruchu

524. Obliczyć szybkość średnią ciała

263. Obliczanie szybkości (prędkości) średniej w różnych wariantach

488. Szybkość średnia na trasie złożonej z dwóch odcinków

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

507. Szybkość średnia

272. Ruch prostoliniowy zmienny.

440. Porównywanie szybkości średniej

273. Opis ruchu - kinematyka.

251. Obliczanie czasu ruchu, gdy znana jest szybkość średnia.

269. Kinematyka ruchu prostoliniowego jednostajnego.

520. Spadek swobodny - obliczenie wysokości początkowej

ATOM

Mechanika

9200. OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm