9201. Optyka geometryczna - spis prac
2020-11-06 16:32

Optyka geometryczna - spis prac

Optyka geometryczna - dział optyki zajmujący się soczewkami, zwierciadłami.

Przedmiot świecący umieszczony jest przed soczewką skupiającą na jej głównej osi optycznej. Otrzymany obraz jest rzeczywisty i pomniejszony 3 razy.
450. Optyka geometryczna - soczewka cienka

Zadania

Zwierciadło sferyczne wklęsłe
Znana jest odległość przedmiotu świecącego od zwierciadła sferycznego wklęsłego. Wiemy, że otrzymany obraz jest p razy większy od przedmiotu.
585. Optyka geometryczna - zwierciadło sferyczne wklęsłe

Zadanie - zjawisko odbicia światła

Całkowite wewnętrzne odbicie
Na dnie zbiornika wody znajduje się punktowe źródło światła. Jaka będzie wielkość oświetlonej powierzchni?

459. Całkowite wewnętrzne odbicie

445. Zwierciadło sferyczne

129. Optyka - spis

Dalekowidz ma dobrze dobrane okulary korekcyjne o zdolności skupiającej D.

361. Optyka geometryczna. Soczewki.

567. Optyka geometryczna. Zwierciadło sferyczne.

Soczewka sferyczna jest to bryła wykonana z przezroczystego, jednorodnego materiału o dwu powierzchniach będących częścią powierzchni sferycznych (kulistych).

165. Soczewka sferyczna cienka

Zadanie

Niech przedmiot znajduje się w odległości 4cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości 6cm od tej soczewki. Obliczyć ogniskową fsoczewki.

166. Soczewka cienka skupiająca

Zadanie

Niech przedmiot znajduje się w odległości 4 cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości 8 cm od tej soczewki.
Obliczyć ogniskową soczewki.

167. Soczewka cienka

Niech przedmiot znajduje się w odległości 4 cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości 10 cm od tej soczewki. Obliczyć ogniskową soczewki.

187. Soczewka - ogniskowa

Niech przedmiot znajduje się w odległości 4 cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości 6 cm od tej soczewki. Obliczyć ogniskową soczewki.
168. Ogniskowa soczewki

Obliczyć wartości ogniskowej f dla zadanych wartości x i y.
188. Ogniskowa soczewki

Z pomiarów odległości przedmiotu od zwierciadła i obrazu tego przedmiotu od zwierciadła można obliczyć ogniskową tego zwierciadła.
257. Ogniskowa soczewki

Znane są:
promienie krzywizn soczewki dwuwypukłej;
współczynnik załamania materiału soczewki;
uzyskane powiększenie.
Obliczyć trzeba:
odległość przedmiotu od soczewki;
odległość obrazu od soczewki.
341. Soczewka - równanie

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. Grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Spis zadań
348. Spis zadań

Siatka dyfrakcyjna - spis prac
349. Siatka dyfrakcyjna - spis prac

Soczewka dwuwypukła cienka jest bryłą wykonaną ze szkła o współczynniku załamania n. Powierzchnie soczewki są częściami powierzchni sferycznych o promieniach r i R.
Obliczyć:
ogniskową tej soczewki umieszczoną w powietrzu;
ogniskową tej soczewki umieszczoną w wodzie o współczynniku załamania n1.
364. Równanie soczewki

Soczewka cienka o ogniskowej f=25 cm.
W soczewce tej uzyskano obraz rzeczywisty pięć razy większy niż przedmiot (wysokości).
Obliczyć odległość przedmiotu od soczewki.
Obliczyć odległość obrazu od soczewki.
Obliczyć wysokość przedmiotu dla przykładowej wysokości obrazu.

541. Obraz w soczewce skupiającej

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm


Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków
Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Fizyka potrzebna

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Wartość siły Ziemia-Księżyc

Grawitacja

Oporność zastępcza układu oporników

Względność prędkości

Siła elektrodynamiczna.

Mechanika - spis zadań

Optyka - spis

Termodynamika - spis

Elektromagnetyzm - spis

Drgania - spis

Fizyka - ogólnie

Atom - spis

Kinematyka - ruch po okręgu

Elektrostatyka

Magnetyzm - spis

Prąd elektryczny

Siła Lorentza

Ruch z tarciem

Szybkość średnia

Soczewka cienka

Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań

Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

Słownik

Powiększenie mikroskopu

Powiększenie lupy

Optyka - okulary

Hydrostatyka

Siła dośrodkowa

ognisko soczewki

1074_slownik_g

1074_slownik_s

1074_slownik_l

Spisy rozwiązanych zadań

ATOM,

Mechanika,

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

Kilka linków z historii

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?