9202. Soczewka cienka – spis rozwiązanych zadań
2021-01-02 17:26

Strona główna na telefon

9202. Soczewka cienka – spis rozwiązanych zadań

Soczewka cienka to soczewka, w której grubość jest znacznie mniejsza od pozostałych wymiarów.

Zadanie 450 - soczewka cienka

Przedmiot świecący umieszczony jest przed soczewką skupiającą na jej głównej osi optycznej.

Otrzymany obraz jest rzeczywisty i pomniejszony 3 razy.

W jakiej odległości od soczewki umieszczono przedmiot o wysokości h=3 cm, jeśli ogniskowa soczewki jest równa f=10cm?

Rozwiązanie zadania

Zadanie 361 - wady wzroku

Dalekowidz ma dobrze dobrane okulary korekcyjne o zdolności skupiającej Z

Oznacza to, że w okularach dobrze widzi (czyta) z odległości dobrego widzenia d (dla zdrowych, przeciętnych oczu).

Z jakiej odległości x będzie dobrze widział tekst bez okularów?

Rozwiązanie zadania

Zadanie 165a

Obliczenie ogniskowej soczewki f, gdy są znane odległość x przedmiotu od soczewki i odległość y obrazu od soczewki

Rozwiązanie zadania

Zadanie 165b

Gdy znana jest ogniskowa soczewki i odległość przedmiotu od soczewki, to możemy obliczyć (przewidzieć) odległość obrazu od soczewki.

Rozwiązanie zadania

Zadanie 165

Gdy znana jest odległość obrazu od soczewki i ogniskowa soczewki, to możemy obliczyć, gdzie umieszczony jest przedmiot.

Rozwiązanie zadania

Zadanie 166

Niech przedmiot znajduje się w odległości 4 cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości 6 cm od tej soczewki. Obliczyć ogniskową soczewki.

Rozwiązanie zadania

Zadanie 167

Niech przedmiot znajduje się w odległości 4 cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości 8 cm od tej soczewki.

Obliczyć ogniskowa soczewki.

Rozwiązanie zadania

Zadanie 187

Niech przedmiot znajduje się w odległości 4cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości 10cm od tej soczewki.

Obliczyć ogniskową soczewki.

Rozwiązanie zadania

Zadanie 168

Niech przedmiot znajduje się w odległości 4 cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości 6 cm od tej soczewki. Obliczyć ogniskową soczewki.

Rozwiązanie zadania

Zadanie 188

Obliczyć wartości ogniskowej soczewki f dla zadanych wartości x i y.

Rozwiązanie zadania

Zadanie 257a

Z pomiarów odległości przedmiotu od zwierciadła i obrazu tego przedmiotu od zwierciadła można obliczyć ogniskową tego zwierciadła.
Rozwiązanie zadania

Zadanie 257b

Znając odległość przedmiotu od zwierciadła i ogniskową zwierciadła można obliczyć odległość obrazu od zwierciadła.

Rozwiązanie zadania

Zadanie 257c

Oczekując określonej odległości obrazu od zwierciadła i znając ogniskową zwierciadła można przewidzieć odległość przedmiotu od zwierciadła.

Rozwiązanie zadania

Zadanie 257d

Oczekując określonej odległości obrazu od zwierciadła i znając ogniskową zwierciadła można przewidzieć odległość przedmiotu od zwierciadła.

Rozwiązanie zadania

Zadanie 341

Znane są:
promienie krzywizn soczewki dwuwypukłej;
współczynnik załamania materiału soczewki;
uzyskane powiększenie.

Obliczyć trzeba:
odległość przedmiotu od soczewki;
odległość obrazu od soczewki.

Rozwiązanie zadania

Zadanie 364

Soczewka dwuwypukła cienka jest bryłą wykonaną ze szkła o współczynniku załamania n. Powierzchnie soczewki są częściami powierzchni sferycznych o promieniach r i R.

Obliczyć:
ogniskową f tej soczewki umieszczoną w powietrzu;
ogniskową fw tej soczewki umieszczoną w wodzie o współczynniku załamania n1.
Rozwiązanie zadania

Zadanie 351

Soczewka cienka o ogniskowej f=25 cm.

W soczewce tej uzyskano obraz rzeczywisty pięć razy większy niż przedmiot (wysokości).

Obliczyć odległość przedmiotu od soczewki.

Obliczyć odległość obrazu od soczewki.

Obliczyć wysokość przedmiotu dla przykładowej wysokości obrazu.

Rozwiązanie zadania

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?