9602. Magnetyzm - spis prac
2020-09-09 21:12

Strona główna

9602. Magnetyzm - spis prac

158. Zadanie

W polu magnetycznym o indukcji B porusza się proton po torze kołowym o promieniu r.

Obliczyć prędkość v protonu.

Rozwiązanie

Magnetyzm (magnetostatyka) jest częścią elektromagnetyzmu.

Indukcja elektromagnetyczna – prąd indukcyjny. Proste wykorzystanie prawa Faraday'a i prawa Ohma. Powstawanie prądu indukcyjnego.

405. Powstawanie prądu indukcyjnego

Indukcja elektromagnetyczna jest podstawą działania wielu urządzeń praktycznych
104. Indukcja elektromagnetyczna - zastosowanie

W polu magnetycznym B porusza się proton po torze kołowym o promieniu r.
Obliczyć prędkość v protonu.
158. Siła Lorentza

Zadanie

W polu magnetycznym o indukcji B porusza się proton po torze kołowym o promieniur.
Zakładamy, że proton porusza się tylko pod wpływem pola magnetycznego.
Obliczyć okres obiegu T protonu.
159. Siła Lorentza

Zadanie

Linie przesyłowe mają długości sięgające setek kilometrów. Straty energii byłyby w nich ogromne, gdyby nie możliwość transformowania napięcia pod jakim przesyłany jest prąd przemienny.
255. Prąd przemienny

Zadanie

Przeliczanie jednostek, szczególnie w otrzymanych zależnościach, jest koniecznością. W przypadku, gdy jednostki nie zgadzają się, mamy sygnał błędu.
Przeliczymy dosyć skomplikowane jednostki wykorzystywane w elektrostatyce w powiązaniu z jednostkami z mechaniki.
304. Jednostki - przeliczanie

Zadanie - transformator

Transformator ma w uzwojeniu pierwotnym n1 zwojów a w uzwojeniu wtórnym n2 zwojów.
W uzwojeniu pierwotnym płynie prąd przemienny o natężeniu skutecznym iskut amperów.
Jakie jest natężenie skuteczne prądu w uzwojeniu wtórnym?
422. Natężenie prądu w obwodzie wtórnym transformatora

Wyprowadzić zależność na indukcję pola magnetycznego prostoliniowego, cienkiego przewodnika z prądem o stałym, znanym natężeniu w ustalonej odległości od przewodnika.
Wykorzystać prawo Ampera.
461. Magnetyzm. Prawo Ampera.

W jednorodnym polu magnetycznym umieszczony jest prostoliniowy przewodnik o znanej długości.
Przez przewodnik ten płynie stały prąd o znanym natężeniu.
Obliczyć indukcję pola magnetycznego, jeśli znana jest wartość siły elektrodynamicznej działającej na przewodnik.
462. Siła elektrodynamiczna.

Zadanie - siła Lorentza

Cząstka naładowana porusza się w polu magnetycznym po okręgu.
Wyprowadzić zależność na energię kinetyczną tej cząstki.
Założyć, że znane są
- ładunek cząstki,
- masa cząstki,
- indukcja pola magnetycznego,
- promień okręgu, po którym porusza się cząstka.
463. Siła Lorentza

Siła działająca na cząstkę naładowaną poruszającą się w polu magnetyczny opisana jest iloczynem wektorowym i nosi nazwę siły Lorentza
Siła Lorentza - jej własności

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

Elektromagnetyzm