9900. Fizyka - ogólnie
2021-01-17 18:00

Strona główna na telefon

9900. Fizyka - ogólnie

Czym jest fizyka, a czym nie jest?
Czym zajmuje się fizyka, a czym się nie zajmuje?
Czego możemy spodziewać się od fizyki?
Czego fizyka nam nie da?

Te pytania sytuują miejsce fizyki w kulturze ogólnoludzkiej, a także narzucają zakres jej możliwości.

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Strony traktujące o podstawach fizyki, jej zastosowaniach i dylematach.

Podstawowymi cegiełkami fizyki są wielkości fizyczne.

Relacje między wielkościami fizycznymi mogą być prawidłowościami przyrody.
Kiedy tak jest - to miejsce dla hipotez i teorii.

Pomiar to jeden z elementów metodologii badań fizycznych.

Metodologia fizyki bez pomiaru nie istnieje.
199. Pomiar w fizyce

Podstawowe założenie metodologiczne fizyki brzmi:
wyjaśnienie zjawisk i obiektów prostszych jest konieczne dla wyjaśnienia obiektów złożonych
204. Pomiar w fizyce

Po co państwa ponoszą ogromne nakłady na loty kosmiczne?
Jakie korzyści przyniosły badania kosmiczne?
Jakie wymierne efekty dały loty kosmiczne?
228. Po co loty kosmiczne?

fizyka, zadania, rozwiązania,

kinematyka, dynamika, optyka

termodynamika, elektryczność, magnetyzm, fale, drgania

atom, jądro, promieniowanie

energia, prąd, praca, siła,

zasada, prawo,

ruch, obrotowy, tor, droga,

prędkość, szybkość,

433. Spis zawartości fizyka.biz

Jak, bez kalkulatora lub komputera, przybliżyć otrzymane w postaci liczb niewymiernych wyniki
obliczeń?
Jak szybko można dojść do potrzebnej dokładności przybliżenia?

581. Przybliżenia rachunkowe

Zbiornik na ciecz zapełniony całkowicie zawiera m kilogramów cieczy.
Gęstość cieczy jest równa ro.
Obliczyć pojemność tego zbiornika.
599. Gęstość ciała

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?