Przyspieszenie grawitacyjne ziemskie

Wykorzystamy własności centralnego pola grawitacyjnego, czyli pola wytworzonego przez jednorodną kulę.

Zadanie

Jak obliczyć przyspieszenie grawitacyjne Ziemi w różnej odległości od jej powierzchni, jeśli znamy przyspieszenie grawitacyjne przy powierzchni Ziemi, ale nie znamy stałej grawitacyjnej?

Rozwiązanie

Wykorzystamy wzór na siłę grawitacyjną i natężenie pola grawitacyjnego ciała kulistego. Z zależności tej obliczymy masę ciała wytwarzającego pole grawitacyjne. Wyrażenie to wykorzystamy do obliczenia natężenia pola grawitacyjnego Ziemi na dowolnej wysokości nad jej powierzchnią

Wzór mamy, teraz tylko trzeba podstawić dane i wykonać obliczenia numeryczne.