160. Ruch na płaszczyźnie
2021-03-15

Ruch na płaszczyźnie (ruch płaski)

Składanie ruchów jednostajnych

Zadanie

Statek wypłynął z przystani i płynął ze stałą prędkością v1 na północ przez czas t1, a następnie przez inny czas t2 na wschód ze stałą prędkością v2.

Obliczyć

a) drogę statku;

b) średnią szybkość statku;

c) przemieszczenie statku;

d) średnią prędkość statku.

Rozwiązanie

Występują dwa pojęcia - szybkość i prędkość. Będziemy więc je rozróżniać.

Przez szybkość będziemy rozumieć wielkość określającą jaką trasę przebywa statek w ciągu jednostki czasu. Oznacza to, że obliczymy wielkość wskazywaną przez zwykły licznik (szybkościomierz).

Prędkość będzie u nas oznaczać wielkość wektorową - czyli musi być określony kierunek, zwrot i wartość tej wielkości.

a) Całkowita droga (trasa) przebyta przez statek

b) Średnia szybkość statku na całej trasie.

c) Całkowite przemieszczenie statku.

d) Prędkość średnia statku

Wartość średniej prędkości równa jest