247. Relatywistyczne dodawanie prędkości.
2021-05-19

Strona na telefon

Efekty relatywistyczne

Dodawanie prędkości zgodne z mechaniką relatywistyczną.

Zadanie

W kierunku Ziemi leci rakieta z szybkością 0,7 c. W pewnym momencie z rakiety wystrzelono pocisk. Szybkość pocisku względem rakiety wynosi 0,7 c.

Z jaką szybkością pocisk zbliża się do Ziemi?

Do rozwiązania tego zadania trzeba zastosować transformacje relatywistyczne - relatywistyczne dodawanie prędkości.

Zakładamy, że:

rakieta porusza się wzdłuż osi x (jest układem odniesienia poruszającym się względem Ziemi);
prędkość pocisku podana jest względem rakiety - pocisk porusza się również wzdłuż osi x.

Relatywistyczne dodawanie prędkości możemy przedstawić za pomocą wzoru

(5kB) Relatywistyczne dodawanie prędkości

Zgodnie z mechaniką relatywistyczna "suma" prędkości jest mniejsza od prędkości światła.
Relatywistyczne dodawanie prędkości przechodzi w zwykłe, gdy prędkości są znacznie mniejsze od prędkości światła.