Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

xyzZadanieObliczyć długo¶ć ¶wiatła (graniczn±) wywołuj±c± zjawisko fotoelektryczne dla cezu.1. Stałe2. Wynik końcowy3. Stała do obliczeń4. Podstawienie do wzoru5. Praca wyj¶cia w dżulach6. Długo¶ć graniczna fali ¶wiatła1. StałeZjawisko fotoelektryczne zewnętrzneStała Plancka - podstawowa stała mikro¶wiata


Prędko¶ć ¶wiatła w próżni - uniwersalna stała fizyczna
Elektronowolt - ważna jednostka energii w fizyce mikro¶wiata
Powrót na pocz±tek strony

2. Wynik końcowyZjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Powrót na pocz±tek strony

3. Stała do obliczeńZjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Powrót na pocz±tek strony

4. Podstawienie do wzoruZjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Powrót na pocz±tek strony

5. Praca wyj¶cia w dżulachZjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Powrót na pocz±tek strony

6. Długo¶ć graniczna fali ¶wiatłaZjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Powrót na pocz±tek strony

0010_01.6-2011.05.23Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt